Adele – Set Fire To The Rain

I let it fall, my heart
And as it fell, you rose to claim it
It was dark and I was over
Until you kissed my lips and you saved me
My hands, they were strong,
but my knees were far too weak
To stand in your arms
Without falling to your feet

But there’s a side to you 
That I never knew, never knew
All the things you’d say
They were never true, never true
And the games you’d play
You would always win, always win

But I set fire to the rain
Watched it pour 
As I touched your face
Well, it burned while I cried
‘Cause I heard it screaming out
Your name, your name

When laying with you I could stay there
Close my eyes, feel you here forever
You and me together, nothing is better

‘Cause there’s a side to you
That I never knew, never knew
All the things you’d say
They were never true, never true
And the games you’d play
You would always win, always win

But I set fire to the rain
Watched it pour 
As I touched your face
Well, it burned while I cried
‘Cause I heard it screaming out
Your name, your name

I set fire to the rain
And I threw us into the flames
When we fell, something died
‘Cause I knew 
That was the last time, the last time

Sometimes I wake up by the door
That heart you caught
Must be waiting for you
Even now when we’re already over
I can’t help myself from looking for you

I set fire to the rain
Watched it pour 
As I touched your face
Well, it burned while I cried
‘Cause I heard it screaming out
Your name, your name

I set fire to the rain
And I threw us into the flames
When we fell, something died
‘Cause I knew 
That was the last time, the last time, oh

Oh no
Let it burn, oh
Let it burn
Let it burn

Nechala jsem ho padat, své srdce
A jak padalo, tobě rostl na něj nárok
Bylo temno a já byla v koncích, 
Než jsi políbil mé rty a zachránil mě
Mé ruce byly silné,
Ale má kolena příliš slabá,
Abych stála ve tvém náručí
Bez padnutí k tvým nohám

Ale je tu tvoje část,
O které jsem nikdy nevěděla, nikdy nevěděla
Všechno, co jsi řekl, 
Nebyla nikdy, nikdy pravda
A hry, které hraješ
Vždycky vyhraješ, vždycky vyhraješ.

Ale já založila oheň z deště,
Dívala se jak stéká
Když jsem se dotýkala tvé tváře
Jenže, zatímco hořelo já plakala,
protože jsem slyšela, že křičím
Tvé jméno, tvé jméno

Když ležím s tebou, mohla bych tu zůstat,
Zavřít oči, cítit že jsi tu navždy,
Ty a já spolu, nic není lepší!

Ale je tu tvoje část
O které jsem nikdy nevěděla, nikdy nevěděla
Všechno, co jsi řekl
Nebyla nikdy, nikdy pravda.
A hry, které hraješ
Vždycky vyhraješ, vždycky vyhraješ.

Ale já založila oheň z deště,
Dívala se jak stéká
Když jsem se dotýkala tvé tváře
Jenže, zatímco hořelo já plakala,
Protože jsem slyšela, že křičím 
Tvé jméno, tvé jméno

Založila jsem oheň z deště 
A vrhla nás do plamenů
Když jsme spadli, něco umřelo,
Protože jsem věděla
Že to bylo naposledy, naposledy.

Občas se probudím u dveří
To srdce, které jsi chytil
Musí na tebe dál čekat
I teď, když je všemu mezi námi konec
Nemůžu si pomoct, stále tě hledám

Založila jsem oheň z deště,
Dívala se jak stéká
Když jsem se dotýkala tvé tváře
Jenže, zatímco hořelo já plakala,
Protože jsem slyšela, že křičím 
Tvé jméno, tvé jméno

Založila jsem oheň z deště
A vrhla nás do plamenů
Když jsme spadli, něco umřelo
Protože jsem věděla
Že to bylo naposledy, naposledy, oh

Oh ne
Nech ho hořet, oh
Nech ho hořet
Nech ho hořet