Adele – Skyfall

This is the end
Hold your breath and count to ten
Feel the earth move and then
Hear my heart burst again

For this is the end
I’ve drowned and dreamt this moment
So overdue, I owe them
Swept away I’m stolen

Let the skyfall
When it crumbles
We will stand tall
Face it all together

Let the skyfall
When it crumbles
We will stand tall
Face it all together

At Skyfall

At Skyfall

Skyfall is where we start
A thousand miles and poles apart
Where worlds collide and days are dark
You may have my number
You can take my name
But you’ll never have my heart

Let the sky fall
(Let the sky fall)
When it crumbles
(When it crumbles)
We will stand tall
(We will stand tall)
Face it all together

Let the sky fall
(Let the sky fall)
When it crumbles
(When it crumbles)
We will stand tall
(We will stand tall)
Face it all together

At Skyfall
(Let the sky fall)
(When it crumbles)
(We will stand tall)

(Let the sky fall)
(When it crumbles)
(We will stand tall)

Where you go I go
What you see I see
I know I’d never be me
without the security
Of your loving arms
Keeping me from harm
Put your hand in my hand
And we’ll stand

Let the sky fall
(Let the sky fall)
When it crumbles
(When it crumbles)
We will stand tall
(We will stand tall)
Face it all together

Let the sky fall
(Let the sky fall)
When it crumbles
(When it crumbles)
We will stand tall
(We will stand tall)
Face it all together

At Skyfall
Let the sky fall
We will stand tall
At Skyfall
Oooooooh
uuuuuuu

Tohle je konec
Zadrž svůj dech a počítej do deseti
Pociť jak se země pohne a pak
Slyš mé srdce, které opět vzplanulo.

Pro tenhle konec
jsem tonula a snila o téhle chvíli
Tak opožděně, pořád jim dlužím
Zametena, jsem ukradena

Nech spadnout nebe
Když se hroutí
Budeme stát hrdě
Čelme tomu všemu společně

Nech spadnout nebe
Když se hroutí
Budeme stát hrdě
Čelme tomu všemu společně

Tam na Skyfall

Tam na Skyfall

Na Skyfall jsme začali
Tisícem mil a póly odděleni
Kde se světy sráží a dny jsou tmavé
Můžeš mít moje číslo
Můžeš si vzít moje jméno
Ale nikdy nebudeš mít moje srdce

Nech spadnout nebe
(Nech spadnout nebe)
Když se hroutí
(Když se hroutí)
Budeme stát hrdě
(Budeme stát hrdě)
Čelme tomu všemu společně

Nech spadnout nebe
(Nech spadnout nebe)
Když se hroutí
(Když se hroutí)
Budeme stát hrdě
(Budeme stát hrdě)
Čelme tomu všemu společně

Tam na Skyfall
(Nech spadnout nebe)
(Když se hroutí)
(Budeme stát hrdě)

(Nech spadnout nebe)
(Když se hroutí)
(Budeme stát hrdě)

Jdu tam, kam ty
vidím, co vidíš 
Vím, že bych to nikdy nebyla já
bez ochrany 
Tvých milujících paží 
které mne chrání před zraněním
Dej svoji dlaň do mé dlaně
A budeme stát

Nech spadnout nebe
(Nech spadnout nebe)
Když se hroutí
(Když se hroutí)
Budeme stát hrdě
(Budeme stát hrdě)
Čelme tomu všemu společně

Nech spadnout nebe
(Nech spadnout nebe)
Když se hroutí
(Když se hroutí)
Budeme stát hrdě
(Budeme stát hrdě)
Čelme tomu všemu společně

tam na Skyfall
Nech spadnout nebe
Budeme stát hrdě
Tam na Skyfall
Oooooooh
uuuuuuu