Adele – Someone Like You

I heard that you’re settled down, that you found a girl and you’re married now
I heard that your dreams came true
Guess she gave you things I didn’t give to you. Old friend, why are you so shy?
Ain’t like you to hold back
or hide from the light

I hate to turn up out of the blue uninvited
But I couldn’t stay away, 
I couldn’t fight it
I had hoped you’d see my face
And that you’d be reminded
that for me it isn’t over

Never mind, I’ll find someone like you
I wish nothing but the best for you, too
Don’t forget me, I beg
I remember you said
“Sometimes it lasts in love,
But sometimes it hurts instead”
Sometimes it lasts in love
But sometimes it hurts instead, yeah

You’d know how the time flies
Only yesterday was the time of our lives
We were born and raised in a summer haze
Bound by the surprise of our glory days

I hate to turn up out of the blue uninvited
But I couldn’t stay away, 
I couldn’t fight it
I had hoped you’d see my face
And that you’d be reminded
that for me it isn’t over, yet

Never mind, I’ll find someone like you
I wish nothing but the best for you, too
Don’t forget me, I beg
I remember you said
“Sometimes it lasts in love
But sometimes it hurts instead” Yeah

Nothing compares
No worries or cares
Regrets and mistakes, they’re memories made
Who would have known
how bitter sweet this would taste?

Never mind, I’ll find someone like you
I wish nothing but the best for you
Don’t forget me, I beg
I remember you said
“Sometimes it lasts in love
But sometimes it hurts instead”

Never mind, I’ll find someone like you
I wish nothing but the best for you, too
Don’t forget me, I beg
I remember you said
“Sometimes it lasts in love
But sometimes it hurts instead”
Sometimes it lasts in love
But sometimes it hurts instead, yeah

Slyšela jsem, že ses usadil,
že sis našel dívku a teď jsi ženatý.
Slyšela jsem, že se tvé sny splnily.
Hádám, že ti dala to, co jsem ti nedala.
Starý příteli, proč se tak stydíš?
Nemám ráda, když se držíš zpátky,
nebo se skrýváš před světlem.

Nesnáším objevit se z čista jasna, nezvaná,
ale nemohla jsem se držet zpátky, 
nemohla jsem s tím bojovat.
Doufala jsem, že uvidíš mou tvář
a třeba ti připomene,
že pro mě to ještě není konec.

Nevadí, najdu někoho, jako jsi ty.
Nepřeji si nic jiného, než to nejlepší pro tebe. Nezapomeň na mě, prosím
Vzpomínám, jak jsi řekl:
“Někdy to přeroste v lásku,
někdy to namísto toho bolí.”.
Někdy to přeroste v lásku,
někdy to namísto toho bolí, yeah

Mohl bys vědět, jak ten čas letí,
jako by to bylo včera, kdy jsme se měli tak krásně.
Narodili jsme se a vyrůstali v letní mlze,
vázáni k překvapení našich nádherných dní. 

Nesnáším objevit se z čista jasna, nezvaná,
Ale nemohla jsem se držet zpátky, 
nemohla jsem s tím bojovat.
Doufala jsem, že uvidíš mou tvář
a třeba ti připomene,
že pro mě to ještě není konec.

Nevadí, najdu někoho, jako jsi ty
Nepřeji si nic jiného, než to nejlepší pro tebe. Nezapomeň na mě, prosím
Vzpomínám, jak jsi řekl
“Někdy to přeroste v lásku,
někdy to namísto toho bolí” Yeah ..

Nic se tomu nevyrovná
Žádně obavy ani starosti
Lítosti a chyby, vzpomínky z nich vytvořené
Kdo mohl vědět,
jak hořko sladce to bude chutnat?

Nevadí, najdu někoho, jako jsi ty.
Nepřeji si nic jiného, než to nejlepší pro tebe. Nezapomeň na mě, prosím
Vzpomínám, jak jsi řekl:
“Někdy to přeroste v lásku,
někdy to namísto toho bolí.”.

Nevadí, najdu někoho, jako jsi ty.
Nepřeji si nic jiného, než to nejlepší pro tebe. Nezapomeň na mě, prosím
Vzpomínám, jak jsi řekl:
“Někdy to přeroste v lásku,
někdy to namísto toho bolí.”.
Někdy to přeroste v lásku,
někdy to namísto toho bolí, yeah