Archiv rubriky: Coldplay

Coldplay – Hymn For The Weekend

Then we’ll shoot across the sky
Symphony…
Then we’ll shoot across the sky
We’re on a…
Drink from me, drink from me

Then we’ll shoot across the sky
Symphony
Then we’ll shoot across the sky

Oh, angels sent from up above
You know you make my world light up
When I was down
When I was hurt
You came to lift me up
Life is a drink, and love’s a drug
Oh now I think I must be miles up
When I was a river dried up
You came to rain a flood

And said drink from me, drink from me
When I was so thirsty
pour on a symphony
now I just can´t get enough
Put your wings on me, wings on me
When I was so heavy
Soaring a symphony
When I’m lower, lower, lower, low

Ah-oh-ah-oh-ah
Got me feeling drunk and high
So high, so high
Oh-ah-oh-ah-oh-ah
Now I’m feeling drunk and high
So high, so high

Oh, angel sent from up above
I feel it coursing through my blood
Life is a drink, your love’s about
To make the stars come out

Put your wings on me, wings on me
When I was so heavy
We’re on a symphony
When I’m lower, lower, lower, low

Ah-oh-ah-oh-ah
Got me feeling drunk and high
So high, so high
Oh-ah-oh-ah-oh-ah
I’m feeling drunk and high
So high, so high

Ah-oh-ah-oh-ah
La, la, la, la, la, la, la
So high, so high
Ah-oh-ah-oh-ah
I’m feeling drunk and high
So high, so high

Then we’ll shoot across the sky
Then we’ll shoot across the…
Then we’ll shoot across the sky
Then we’ll shoot across the…
Then we’ll shoot across the sky
Then we’ll shoot across the…
Then we’ll shoot across the sky
Then we’ll shoot across the…
Then we’ll shoot across the sky
Then we’ll shoot across the…

Potom vystřelíme napříč nebem
Symfonie…
Potom vystřelíme napříč nebem
Jsme…
Napij se ode mě, napij se ode mě

Potom vystřelíme napříč nebem
Symfonie…
Potom vystřelíme napříč nebem

Oh, andělé sesláni zeshora 
Ty víš, že rozzařuješ můj život 
Když jsem byl na dně
Když jsem byl raněn
Přišla jsi mě povzbudit
Život je pití a láska je droga
Oh, myslím, že teď musím být míle vysoko
Když jsem byl vyschlou řekou
Přišla jsi vypršet záplavu

A řekla jsi napij se ode mě, napij se ode mě
Když jsem měl takovou žízeň
zaliješ symfonii
pořád nemám dost
Položila jsi na mě svá křídla, svá křídla
Když jsem byl tak těžký
Zesiluješ symfonii
Když jsem níž, níž, níž, dole

Ah-oh-ah-oh-ah
Cítím se opilý a sjetý
Tak sjetý, tak sjetý
Ah-oh-ah-oh-ah
Cítím se opilý a sjetý
Tak sjetý, tak sjetý

Oh, andělé sesláni seshora
Cítím to proudit v mých žilách
Život je pití, o tom je tvá láska
nechá vyjít hvězdy

Položila jsi na mě svá křídla, svá křídla
Když jsem byl tak těžký
Jsme symfonie
Když jsem níž, níž, níž, dole

Ah-oh-ah-oh-ah
Cítím se opilý a sjetý
Tak sjetý, tak sjetý
Ah-oh-ah-oh-ah
Cítím se opilý a sjetý
Tak sjetý, tak sjetý

Ah-oh-ah-oh-ah
La, la, la, la, la, la, la
Tak sjetý, tak sjetý
Ah-oh-ah-oh-ah
Cítím se opilý a sjetý
Tak sjetý, tak sjetý

Potom vystřelíme napříč nebem
Potom vystřelíme napříč…
Potom vystřelíme napříč nebem
Potom vystřelíme napříč…
Potom vystřelíme napříč nebem
Potom vystřelíme napříč…
Potom vystřelíme napříč nebem
Potom vystřelíme napříč…
Potom vystřelíme napříč nebem
Potom vystřelíme napříč…