Archiv rubriky: Denzel Curry

Denzel Curry – Ricky

First they knockin’, now they hoppin’ all on the wave ’cause they see me poppin’
Big large pockets, they start flockin’
Here’s what I say when they ass keep knockin’

My daddy said “Trust no man but your brothers and never leave your day one’s in the gutter”
My daddy said “Treat young girls like your mother”
My momma said “Trust no hoe, use a rubber”

I’ma act, one, two, stop the track, bring it back, what it do
See Ricky said “Never let nobody get the one up on you”
If they run up on you, hit ’em with a one, two
Or a bitch slap, leave the cul-de-sac you’re brothers gon’ have your back regardless
And stick with your day one homies that was here before you started
And fear no man, but the man above your head
Pray before you got to bed, everything my momma said

First they knockin’, now they hoppin’ all on the wave ’cause they see me poppin’
Big large pockets, they start flockin’
Here’s what I say when they ass keep knockin’

My daddy said “Trust no man but your brothers and never leave your day one’s in the gutter”
My daddy said “Treat young girls like your mother”
My momma said “Trust no hoe, use a rubber”
My daddy said “Trust no man but your brothers
And never leave your day one’s in the gutter”
My daddy said “Treat young girls like your mother”
My momma said “Trust no hoe, use a rubber”

And your momma ain’t shit, your daddy ain’t shit
And I been makin’ waves way before Nostalgic
That was back in Carol City yeah, when I was just a jit
With the all black faded Dicky with the Raider fit
That was it, we was lit, y’all wasn’t even shit yet
We was Three 6, Wu-Tang mixed with Dipset
Ricky used to take me to my first shows ever
Would only drop jewels way before they dropped cheddar

First they knockin’, now they hoppin’ all on the wave ’cause they see me poppin’
Big large pockets, they start flockin’
Here’s what I say when they ass keep knockin’

My daddy said “Trust no man but your brothers and never leave your day one’s in the gutter”
My daddy said “Treat young girls like your mother”
My momma said “Trust no hoe, use a rubber”
My daddy said “Trust no man but your brothers
And never leave your day one’s in the gutter”
My daddy said “Treat young girls like your mother”
My momma said “Trust no hoe, use a rubber”

Nejdřív se třesou, teď naskakují na vlnu, protože mě vidí začínat
Velké objemné kapsy začínají je zajímají’
Tady je to, co říkám, když se zadek nepřestává natřásat’

Můj táta řekl: „Nevěřte nikomu jen svým bratrům
A nikdy nenechávej svůj den ve stoce.
Můj táta řekl: “Dopřejte mladým dívkám jako svou matku”
Moje máma řekla: “Nevěř děvce, použij gumu”

Jednu, dvě, zastavím, vrátím to, co to dělá
Viz Ricky řekl: “Nikdy nenechte nikoho, kdo by vás vzal na sebe”
Jestli se rozběhnou na tebe, zasáhnou je jeden, dva
Nebo fena slap, nechte cul-de-sac, kterou jste bratři gon ‘mají své záda bez ohledu na to
A držte se svého dne jednoho homies, který tu byl předtím, než jste začali
A neboj se nikoho, ale muže nad hlavou
Modlete se dříve, než se dostanete do postele, všechno, co řekla maminka

Nejdřív si srazí ‘, teď se naskakují’ na vlně, protože mě vidí poppin ‘
Velké velké kapsy.
Tady je to, co říkám, když zadek držet knockin ‘

Můj táta řekl: „Nevěřte nikomu jen svým bratrům
A nikdy nenechávej svůj den ve stoce.
Můj táta řekl: “Dopřejte mladým dívkám jako svou matku”
Moje maminka řekla: “Věřte motyku, použijte gumu”
Můj táta řekl: „Věřte nikomu, ale svým bratrům
A nikdy nenechávej svůj den v žlabu.
Můj táta řekl: “Dopřejte mladým dívkám jako svou matku”
Moje máma řekla: “Nevěř děvce, použij gumu”

A tvoje máma není sračka, tvůj táta není hovno
A před Nostalgií jsem se vlnila
To bylo zpátky v Carol City, když jsem byl jen jit
Se všemi černými vybledlými Dicky s Raiderem fit
To bylo ono, svítili jsme, ještě jsi ještě nebyl sračky
Byli jsme tři 6, Wu-Tang smíšený s Dipset
Ricky mě brával k mým prvním výstavám
Dali by jen drahokamy, než upustili čedar

Nejdřív si srazí ‘, teď se naskakují’ na vlně, protože mě vidí poppin ‘
Velké velké kapsy.
Tady je to, co říkám, když zadek držet knockin ‘

Můj táta řekl: „Nevěřte nikomu, jen svým bratrům
A nikdy nenechávej svůj den ve stoce.
Můj táta řekl: “Dopřejte mladým dívkám jako svou matku”
Moje maminka řekla: “Věřte motyku, použijte gumu”
Můj táta řekl: „Věřte nikomu, ale svým bratrům
A nikdy nenechávej svůj den v žlabu.
Můj táta řekl: “Dopřejte mladým dívkám jako svou matku”
Moje máma řekla: “Nevěř děvce, použij gumu”