Archiv rubriky: Kygo

Kygo, Rita Ora – Carry On

Walking alone and the shores are longing
I miss your footprints next to mine
Sure as the waves on the sand are washing
Your rhythm keeps my heart in time

You, you found me
Made me into something new
Lead me through the deepest waters
I promise loud to carry on for you

(You, to carry on for you, for you)
(You, to carry on for you, for you)
I’ll carry on for you

Talk to the wind on the open ocean
I wonder if you hear me too?
Wrapped in my arms with every moment
The memories that pull me through

You, you found me
Made me into something new (Oh, yeah)
Lead me through the deepest waters
I promise loud to carry on to you (Woah)

(You, to carry on for you, for you)
To carry on for you
(You, to carry on for you, for you)
I’ll carry on for you

You, you found me (Oh, yeah)
Made me into something new (Into something new)
Lead me through the deepest waters (Deepest)
I promise loud to carry on for you (Ooh, carry on for you)

(You, to carry on for you, for you)
(You, to carry on for you, for you)

Keep me running, keep me coming back to you
Hold me harder, love me like you know you do
Keep me running, keep me coming back to you
Hold me harder, love me like you know you do

You, you found me
Made me into something new
Lead me through the deepest waters
I promise loud to carry on for you

(You, to carry on for you, for you)
(You, to carry on for you, for you)
In the deepest waters
Ooh, I’ll carry on for you

Chodím sám a břehy touží
Chybí mi stopy vedle mého
Jistě, jak vlny na písku umývají
Tvůj rytmus mě drží v čase

Ty, ty jsi mě našel
Dostal mě do něčeho nového
Veď mě nejhlubšími vodami
Slibuji, že pro tebe budu pokračovat

(Tebe, pro tebe, pro tebe)
(Tebe, pro tebe, pro tebe)
Budu pokračovat pro tebe

Promluvte si s větrem na otevřeném oceánu
Zajímalo by mě, jestli mě slyšíte taky?
Zabalené v náručí s každým okamžikem
Vzpomínky, které mě táhnou

Ty jsi mě našel
Vyrobil mě do něčeho nového (Oh, jo)
Vede mě nejhlubšími vodami
Hlasně slibuji, že budu pokračovat ve vás (Woah)

(Tebe, pro tebe, pro tebe)
Pokračovat pro tebe
(Tebe, pro tebe, pro tebe)
Budu pokračovat pro tebe

Ty jsi mě našel (Oh, jo)
Vyrobil mě do něčeho nového (do něčeho nového)
Veďte mě přes nejhlubší vody (nejhlubší)
Hlasitě slibuji, že budu pokračovat ve vás (Ooh, pokračuj pro tebe)

(Tebe, pro tebe, pro tebe)
(Tebe, pro tebe, pro tebe)

Udržuj mě, abych se k tobě vrátil
Drž mě tvrdší, miluj mě jako ty víš, že to děláš
Udržuj mě, abych se k tobě vrátil
Drž mě tvrdší, miluj mě jako ty víš, že to děláš

Ty jsi mě našel
Udělalo mě něco nového
Vede mě nejhlubšími vodami
Hlasitě slibuji, že budu pokračovat

(Tebe, pro tebe, pro tebe)
(Tebe, pro tebe, pro tebe)
V nejhlubších vodách
Ooh, budu pokračovat pro tebe