Archiv rubriky: Machine Gun Kelly

Machine Gun Kelly – Hollywood Whore

Am I wrong for being lost?
The pressures of being boss exhausted
Every bone in my body, I can’t walk
I don’t talk, I scream, I don’t stop to think
I’m so close to the dream that I can’t go to sleep
Ironic, I know, so I need more Chronic to roll
Tryna find what’s more important, the money or my soul
It’s cold, I’m low, I’m caught between the roads
Under the Hollywood sign, you get blinded by the glow, uh

Yo
How could you look me in the face?
You sat at the table with my daughter
Promisin’ you got us right after you finished sayin’ Grace
Why don’t you tell her what you’re hidin’ in the bank?
It’s time to cut my lawn and see the snakes
It’s time to tell the truth to every fan who doesn’t understand
That it’s because of you they had to wait
While you left me here to deal with all the hate, ah

Still smile but feel so fake
It’s no sun, the clouds are opaque
So much shade I read on one page
I can’t even look at your name without gettin’ the shakes
What a mistake uh, look at how you take uh
What doesn’t belong to you, this was a rape
And if fate send us both to Heaven
I’ma keep a blade in my leather so I can kill you at the gate, uh

(First place)
Is it worth it when you see us all?
(Two faced)
Tryna fit in to a world with no
(New space)
Commit third degree murder
(What for?)
Tryna play me like a Hollywood whore
(First place)
Is it worth it when you see us all?
(Two faced)
Tryna fit in to a world with no
(New space)
Commit third degree murder
(What for?)
Tryna play me like a Hollywood whore

I woke up sweatin’, tryna forget I’m in a mansion
‘Cause fans are mad at my expansion
And my friend I thought was family
Who’d always understand me
Got offended, ’cause he jealous
We supposed to be at the Grammys
I’m askin’, when did pride and passion
Get mistakin’ for handouts and ass kissin’?
The fact is I made it from trailer trash to Saks Fifth
Took it from underground to massive, and the come up was classic
Back when white boys rapped, they gettin’ they ass kicked
I was battlin’ puttin’ these rappers in caskets
I was walkin’ home gettin’ jumped after classes
Tell me, why don’t my haters mention that shit?

Now, my rent is due and I’m a tenant gettin’ by with no credit
Got residue from a sedative I ain’t get from the medic
My schedule is so fuckin’ hectic, but still I’m in debt
I’d be better off dead so life insurance keep my family fed
It’s because of y’all, I couldn’t separate from my career
‘Cause of y’all, I hated myself for so many years
‘Cause of you, you ain’t never gonna see me trust
Even if I got a wife, she just somebody I fuck

(First place)
Is it worth it when you see us all?
(Two faced)
Tryna fit in to a world with no
(New space)
Commit third degree murder
(What for?)
Tryna play me like a Hollywood whore
(First place)
Is it worth it when you see us all?
(Two faced)
Tryna fit in to a world with no
(New space)
Commit third degree murder
(What for?)
Tryna play me like a Hollywood whore

The City of Angels, danger
The City of Angels, danger

Mýlím se, že jsem se ztratil?
Tlak z toho být boss, jsem vyčerpaný
Každá kost v mém těle, nemůžu chodit
Nemluvím, křičím, nepřestávám myslet
Jsem tak blízko tomu snu, že nemůžu jít spát
Ironie, já vím, takže potřebuju více Chronic k tomu se sjet
Zkouším najít, co je důležitější, peníze nebo moje duše
Je zima, jsem dole, jsem chycený mezi silnicemi
Pod znakem Hollywoodu tě oslepí záře, uh

Jo
Jak jsi se mi mohl podívat do obličeje?
Seděla jsi u stolu s mou dcerou
slibovala jsi, že nás máš hned poté, co jsi skončila v Grace
Proč jí neřekneš, co skrýváš v bance?
Nastal čas, abych si zkrátil trávník a viděl hady
Je čas říct pravdu každému fanouškovi, který nerozumí
Že je to kvůli tobě, museli čekat
Zatímco jsi mě tu nechal, abych se zabýval celou nenávistí, ach

Stále se usmívej, ale cítíš se tak falešný
Není slunce, mraky jsou neprůhledné
Tolik stínů jsem četl na jedné stránce
Nemůžu se ani podívat na tvé jméno bez toho, abych se chvěla
Co je to za chybu, podívej se, jak si vezmete uh
Co vám nepatří, to bylo znásilnění
A pokud nás osud pošle oba do nebe
Držím čepel v kůži, abych tě mohl zabít u brány, uh

(První místo)
Stojí to za to, když nás uvidíte všechny?
(Dvě strany)
Tryna zapadá do světa s ne
(Nový prostor)
Spáchejte vraždu třetího stupně
(Co?)
Tryna mě hraje jako holku Hollywood
(První místo)
Stojí to za to, když nás uvidíte všechny?
(Dvě strany)
Tryna zapadá do světa s ne
(Nový prostor)
Spáchejte vraždu třetího stupně
(Co?)
Tryna mě hraje jako holku Hollywood

Probudil jsem se, zkusil jsem zapomenout, že jsem v zámku
Protože fanoušci jsou šíleni při mé expanzi
A můj přítel, který jsem si myslel, že je rodina
Kdo mi vždy rozuměl
Jsem uražený, protože žárlí
Měli bychom být u Grammy
Ptám se, kdy byla pýcha a vášeň
Dostaňte mistakin ‘pro handouts a ass kissin’?
Faktem je, že jsem to udělal z koše na přívěs na Saks Fifth
Vzal to z podzemí na masivní, a přijít byl klasický
Vrátili se, když bílí kluci klepali, že jim zadek kopali
Byl jsem battlin ‘puttin’ tyto rappery v rakvách
Po lekcích jsem šla domů
Řekni mi, proč mi moji nenávistí neřeknou tu hovno?

Moje nájemné je splatné a jsem nájemce, který nemá žádné úvěry
Dostal jsem zbytky ze sedativa, které jsem nedostal od zdravotníka
Můj rozvrh je tak zasraný, ale stále jsem v dluhu
Měla bych být lépe mrtvá, takže životní pojištění drží mou rodinu živenou
Je to proto, že jsem se nemohl oddělit od mé kariéry
Kvůli tomu, že jsem se tolik let nenáviděl
Kvůli tobě mě nikdy neuvidíš důvěru
I když mám ženu, ona jen někdo, koho kurva

(První místo)
Stojí to za to, když nás uvidíte všechny?
(Dvě strany)
Tryna zapadá do světa s ne
(Nový prostor)
Spáchejte vraždu třetího stupně
(Co?)
Tryna mě hraje jako holku Hollywood
(První místo)
Stojí to za to, když nás uvidíte všechny?
(Dvě strany)
Tryna zapadá do světa s ne
(Nový prostor)
Spáchejte vraždu třetího stupně
(Co?)
Tryna mě hraje jako holku Hollywood

Město andělů, nebezpečí
Město andělů, nebezpečí