Archiv rubriky: Sabaton

Sabaton – Bismarck

From the mist a shape, a ship is taking form and the silence of the sea is about to drift into a storm, sign of power, show of force. Raise the anchor battleship plotting its course

Pride of a nation a beast made of steel
Bismarck in motion, king of the ocean

He was made to rule the waves across the seven seas

To lead the warmachine
To rule the waves and lead the Kriegsmarine
The terror of the seas
The Bismarck and the Kriegsmarine

Two thousand men, and fifty thousand tonnes of steel, set the course for the Atlantic with the allies on their heel
Firepower, firefight
Battlestations, keep the targets steady in sight

Into formation, the hunt has begun
Death and damnation, the fleet is coming

He was made to rule the waves across the seven seas

To lead the warmachine
To rule the waves and lead the Kriegsmarine
The terror of the seas
The Bismarck and the Kriegsmarine

At the bottom of the ocean, the depths of the abyss
They are bound by iron and blood
The flagship of the navy, the terror of the seas
His guns have gone silent at last

Pride of a nation a beast made of steel Bismarck in motion king of the ocean

He was made to rule the waves across the seven seas

To lead the warmachine
To rule the waves and lead the Kriegsmarine
The terror of the seas
The Bismarck and the Kriegsmarine

To lead the warmachine
Rule the waves and lead the Kriegsmarine
The terror of the seas
Bismarck and the Kriegsmarine

To lead the warmachine
Rule the waves and lead the Kriegsmarine
The terror of the seas
Bismarck and the Kriegsmarine

Tvar v mlze, loď se formuje a ticho moře se chystá propuknout v bouři
Známka moci, ukázka síly
Zvedněte kotvu, bitevní loď vykresluje svůj kurz

Pýcha národa, bestie z ocele
Bismarck v pohybu, král oceánu

Byl stvořen k vládě nad vlnami sedmero moří

Vést válečnou mašinerii
Vládnout vlnám a vést válečné námořnictvo
Postrach moří
Bismarck a válečné námořnictvo

Dva tisíce můžu a padesát tisíc tun ocele
Nastaven kurz na Atlantik se spojenci za patami
Palebná síla, přestřelka
Bitevní pozice, udržujte cíle neustále v dohledu

Do formace, lov začal
Smrt a zatracení, flotila připlouvá

Byl stvořen k vládě nad vlnami sedmero moří

Vést válečnou mašinerii
Vládnout vlnám a vést válečné námořnictvo
Postrach moří
Bismarck a válečné námořnictvo

Na dně oceánu, hlubiny propasti
Jsou vázáni železem a krví
Vlajková loď námořnictva, postrach moří
Jeho zbraně konečně utichly

Pýcha národa, bestie z ocele
Bismarck v pohybu, král oceánu

Byl stvořen k vládě nad vlnami sedmero moří

Vést válečnou mašinerii
Vládnout vlnám a vést válečné námořnictvo
Postrach moří
Bismarck a válečné námořnictvo

Vést válečnou mašinerii
Vládnout vlnám a vést válečné námořnictvo
Postrach moří
Bismarck a válečné námořnictvo

Vést válečnou mašinerii
Vládnout vlnám a vést válečné námořnictvo
Postrach moří
Bismarck a válečné námořnictvo