Ellie Goulding – Sixteen

Do you remember when we moved out?
My mum said, “I love you, but it’s a small house”
So we changed up and saved up
Gave up our town
We were dangerous, couldn’t tame us
What’s missing now?

Time
Suddenly we got no time
We’re so busy doing life
That I miss your eyes on mine
Mine

If you just focus on me
Like we were sixteen
And plotting our lives
Can I wear your t-shirt
And sleep on you
While I dream of all the good times?

When we were sixteen
Like we were sixteen
Like we were sixteen

Do you remember the teacher said
You’re too young, too stupid, don’t lose your head
But years gone and we held on with the best intent
Just two kids who kicked it on MSN

Oh, time
Suddenly we got no time
We’re so busy doing life
That I miss your eyes on mine
Mine

If you just focus on me
Like we were sixteen
And plotting our lives (When we were plotting our lives)
Can I wear your t-shirt
And sleep on you
While I dream of all the good times?

When we were sixteen
Like we were sixteen
Like we were sixteen

Let’s take the love that we found
And give it back to ourselves
Sometimes these things don’t work out
Sometimes there’ll be no one else
They said we’d never even make it this far
But here we are
We’re still counting stars
Like we were sixteen

Oh, when we were sixteen
We’re still counting stars like we were sixteen

We’re still counting stars like we were sixteen

Vzpomínáš si, když jsme se odstěhovali?
Moje máma řekla: “Miluji tě, ale je to malý dům”
Tak jsme to změnili a ušetřili
Vzdali se našeho města, byli jsme nebezpeční, nemohli jsme nás zkrotit
Co teď chybí?

Čas
Najednou nemáme čas
Jsme tak zaneprázdněni životem
Že mi chybí pohled do mých očí
Do mých očí

Jestli se soustředíš na mě
Jako když nám bylo šestnáct
A vykreslování našich životů
Můžu nosit tvoje tričko
A spát na tobě
I když sním o všech dobrých časech?

Když nám bylo šestnáct
Jako když nám bylo šestnáct
Jako když nám bylo šestnáct

Pamatuješ si, že učitel řekl
Jste příliš mladý, příliš hloupý, neztrácejte hlavu
Ale roky uplynuly a my jsme konali s nejlepším úmyslem
Jen dvě děti, které to nakoply na MSN

Oh, čas
Najednou nemáme čas
Jsme tak zaneprázdněni životem
Že mi chybí pohled do mých očí
Do mých očí

Jestli se soustředíš na mě,
jako když nám bylo šestnáct
A kreslili si životy (Když jsme kreslili naše životy)
Můžu nosit tvoje tričko
A spát na tobě
I když sním o všech dobrých časech?

Když nám bylo šestnáct
Jako když nám bylo šestnáct
Jako když nám bylo šestnáct

Vezměme si lásku, kterou jsme našli
A vraťte to zpět
Někdy tyto věci nefungují
Někdy nebude nikdo jiný
Říkali, že jsme to nikdy neudělali ani tak daleko
Ale tady jsme
Stále počítáme hvězdy
Jako my jsme měli šestnáct

Když nám bylo šestnáct
Stále počítáme hvězdy jako kdyby nám bylo šestnáct

Stále počítáme hvězdy jako kdyby nám bylo šestnáct