Hozier – Take Me To Church

My lover’s got humour
She’s the giggle at a funeral
Knows everybody’s disapproval
I should’ve worshipped her sooner

If the Heavens ever did speak
She is the last true mouthpiece
Every Sunday’s getting more bleak
A fresh poison each week

“We were born sick,” you heard them say it

My church offers no absolutes
She tells me, “Worship in the bedroom.”
The only heaven I’ll be sent to
Is when I’m alone with you

I was born sick,
but I love it
Command me to be well
Aaay. Amen. Amen. Amen.

Take me to church
I’ll worship like a dog at the shrine of your lies
I’ll tell you my sins and you can sharpen your knife
Offer me that deathless death
Good God, let me give you my life 

Take me to church
I’ll worship like a dog at the shrine of your lies
I’ll tell you my sins and you can sharpen your knife
Offer me that deathless death
Good God, let me give you my life

If I’m a pagan of the good times
My lover’s the sunlight
To keep the Goddess on my side
She demands a sacrifice

Drain the whole sea
Get something shiny
Something meaty for the main course

That’s a fine looking high horse
What you got in the stable?
We’ve a lot of starving faithful

That looks tasty
That looks plenty
This is hungry world

Take me to church
I’ll worship like a dog at the shrine of your lies
I’ll tell you my sins, so you can sharpen your knife
Offer me that deathless death,
Good God, let me give you my life

Take me to church
I’ll worship like a dog at the shrine of your lies
I’ll tell you my sins, so you can sharpen your knife
Offer me that deathless death,
Good God, let me give you my life

No Masters or Kings
when the Ritual begins
There is no sweeter innocence than our gentle sin
In the madness and soil of that sad earthly scene

Only then I am human
Only then I am clean
Ooh oh. Amen. Amen. Amen.

Take me to church
I’ll worship like a dog at the shrine of your lies
I’ll tell you my sins and you can sharpen your knife
Offer me that deathless death
Good God, let me give you my life

Take me to church
I’ll worship like a dog at the shrine of your lies
I’ll tell you my sins and you can sharpen your knife
Offer me that deathless death
Good God, let me give you my life…

Moje milá má smysl pro humor
Je tím tichým chichotáním na pohřbu 
Ví, že ostatní na ni hledí s opovržením
Měl jsem ji uctívat ještě dřívěji 

Kdyby nebesa, kdy promluvila 
Tak by byla tou poslední pravdomluvnou 
Každá další neděle je sychravější 
Každý týden dávka čerstvého jedu do žil

“Narodili jsme se jako blázni,” to nám říkají 

Má církev nenabízí žádná rozhřešení 
Říká mi “Uctívej jedině v ložnici.”
Jediné nebe, do kterého se kdy dostanu
Je ten pocit, když jsme spolu

Narodil jsem se jako blázen 
Ale miluji to 
Ukaž mi správnou cestu 
Aaay. Amen. Amen. Amen.

Vezmi mne do kostela 
Abych se mohl plazit jako pes před svatyní tvých lží 
Vyzpovídám se ze všech svých hříchů, tak si naostři nůž 
Dopřej mi to nesmrtelné skonání 
Oh Bože, dovol mi Ti zasvětit můj život

Vezmi mne do kostela 
Abych se mohl plazit jako pes před svatyní tvých lží 
Vyzpovídám se ze všech svých hříchů, tak si naostři nůž 
Dopřej mi to nesmrtelné skonání 
Oh Bože, dovol mi Ti zasvětit můj život

Jestliže jsem pohan šťastných chvílí
Tak je má milovaná slunečním svitem 
Abych si mohl svou Bohyni nechat po boku
Musím jí přinášet oběti 

Vypustit celé moře 
Donést něco třpytivého 
Nějaké maso na hlavní chod 

Tenhle kůň vypadá krásně 
Co v té stáji ještě je? 
Máme tu spoustu hladovějících věřících 

To vypadá chutně 
Toho je, zdá se, hodně 
Tenhle svět je nenasytný 

Vezmi mne do kostela 
Abych se mohl plazit jako pes před svatyní tvých lží 
Vyzpovídám se ze všech svých hříchů, tak si naostři nůž 
Dopřej mi to nesmrtelné skonání 
Oh Bože, dovol mi Ti zasvětit můj život

Vezmi mne do kostela 
Abych se mohl plazit jako pes před svatyní tvých lží 
Vyzpovídám se ze všech svých hříchů, tak si naostři nůž 
Dopřej mi to nesmrtelné skonání 
Oh Bože, dovol mi Ti zasvětit můj život

Vládci ani Králové neexistují,
Když začíná rituál 
Nelze nalézt sladší nevinnost, než tu v našem letmém hřešení 
V šílenství a půdě této nešťastné pozemské scény 

Jen v takové chvíli jsem člověkem
Jen v takové chvíli jsem očištěn 
Ooh. Amen. Amen. Amen. 

Vezmi mne do kostela 
Abych se mohl plazit jako pes před svatyní tvých lží 
Vyzpovídám se ze všech svých hříchů, tak si naostři nůž 
Dopřej mi to nesmrtelné skonání 
Oh Bože, dovol mi Ti zasvětit můj život

Vezmi mne do kostela 
Abych se mohl plazit jako pes před svatyní tvých lží 
Vyzpovídám se ze všech svých hříchů, tak si naostři nůž 
Dopřej mi to nesmrtelné skonání 
Oh Bože, dovol mi Ti zasvětit můj život…