Lana Del Rey – Born To Die

Feet don’t fail me now
Take me to the finish line
Oh my heart it breaks every step that I take,
But I’m hoping that the gates,
They’ll tell me that you’re mine.

Walking through the city streets
Is it by mistake or design?
I feel so alone on a Friday night
Can you make it feel like home,
If I tell you you’re mine?
It’s like I told you honey

Don’t make me sad, don’t make me cry.
Sometimes love is not enough and the road gets tough.
I don’t know why…
Keep making me laugh, let’s go get high.
The road is long, we carry on,
Try to have fun in the meantime.

Come and take a walk on the wild side.
Let me kiss you hard in the pouring rain.
You like your girls insane.
Choose your last words,
This is the last time,
Cause you and I, we were born to die.

Lost but now I am found.
I can see but once I was blind.
I was so confused as a little child.
Tried to take what I could get.
Scared that I couldn’t find,
all the answers honey.

Don’t make me sad, don’t make me cry.
Sometimes love is not enough and the road gets tough.
I don’t know why…
Keep making me laugh, let’s go get high.
The road is long, we carry on,
Try to have fun in the meantime.

Come and take a walk on the wild side.
Let me kiss you hard in the pouring rain.
You like your girls insane.
Choose your last words,
This is the last time,
Cause you and I, we were born to die.
We were born to die.
we were born to die.

Come and take a walk on the wild side.
Let me kiss you hard in the pouring rain.
You like your girls insane.

So don’t make me sad, don’t make me cry.
Sometimes love is not enough and the road gets tough.
I don’t know why…
Keep making me laugh, let’s go get high.
The road is long, we carry on.
Try to have fun in the meantime.

Come and take a walk on the wild side.
Let me kiss you hard in the pouring rain.
You like your girls insane.
Choose your last words,
This is the last time,
Cause you and I, we were born to die.

Nohy, teď mě nezraďte
Doveďte mne až k cíli
Oh, mé srdce, to puká s každým dalším krokem
Ale doufám, že u bran
mi řeknou, že jsi můj.

Kráčím ulicemi města
Je to náhodou, nebo snad úmyslně? 
O páteční noci se cítím tak sama
Budu se s tebou cítit jako doma,
pokud Ti povím, že jsi můj?
Je to přesně tak, jak jsem říkala, drahý

Nenuť mne smutnit, nenuť mne plakat
Někdy láska prostě nestačí a cesta se komplikuje
A já netuším proč
Dále mne rozesmívej, pojďme se sjet
Cesta je dlouhá, my pokračujeme
Mezitím se snaž zabavit

Pojď a projdi se po drsné straně
Dovol mi Tě zlíbat v prudkém dešti
Máš rád, když jsou tvá děvčata šílená
Zvol si svá poslední slova
Tohle je totiž naposledy
Protože ty a já, my byli předurčeni zemřít

Ztracená, ale nyní jsem byla nalezena
Už vidím, ale kdysi jsem byla slepá
Jako malá holčička jsem byla tak zmatená
Snažila jsem se získat, co šlo
Vystrašená, že jsem nemohla nalézt
Všechny ty odpovědi, lásko

Nenuť mne smutnit, nenuť mne plakat
Někdy láska prostě nestačí a cesta se komplikuje
A já netuším proč
Dále mne rozesmívej, pojďme se sjet
Cesta je dlouhá, my pokračujeme
Mezitím se snaž zabavit

Pojď a projdi se po drsné straně
Dovol mi Tě zlíbat v prudkém dešti
Máš rád, když jsou tvá děvčata šílená
Zvol si svá poslední slova
Tohle je totiž naposledy
Protože ty a já, my byli předurčeni zemřít
My byli předurčeni zemřít
My byli předurčeni zemřít

Pojď a projdi se po drsné straně
Dovol mi Tě zlíbat v prudkém dešti
Máš rád, když jsou tvá děvčata šílená

Nenuť mne smutnit, nenuť mne plakat
Někdy láska prostě nestačí a cesta se komplikuje
A já netuším proč
Dále mne rozesmívej, pojďme se sjet
Cesta je dlouhá, my pokračujeme
Mezitím se snaž zabavit

Pojď a projdi se po drsné straně
Dovol mi Tě zlíbat v prudkém dešti
Máš rád, když jsou tvá děvčata šílená
Zvol si svá poslední slova
Tohle je totiž naposledy
Protože ty a já, my byli předurčeni zemřít.