Lana Del Rey – hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but i have it

I was reading Slim Aarons and I got to thinking that I thought
Maybe I’d get less stressed if I was tested less like
All of these debutantes
Smiling for miles in pink dresses and high heels on white yachts
But I’m not, baby, I’m not
No, I’m not, that, I’m not

I’ve been tearing around in my fucking nightgown
24/7 Sylvia Plath
Writing in blood on the walls
‘Cause the ink in my pen don’t work in my notepad
Don’t ask if I’m happy, you know that I’m not
But at best I can say I’m not sad
‘Cause hope is a dangerous thing for a woman like me to have
Hope is a dangerous thing for a woman like me to have

I had fifteen-year dances Church basement romances, yeah, I’ve cried
Spilling my guts with the Bowery Bums
Is the only love I’ve ever known
Except for the stage, which I also call home, when I’m not Servin’ up God in a burnt coffee pot for the triad
Hello, it’s the most famous woman you know on the iPad
Calling from beyond the grave, I just wanna say, “Hi, Dad”

I’ve been tearing up town in my fucking white gown
Like a goddamn near sociopath
Shaking my ass is the only thing that’s
Got this black narcissist off my back
She couldn’t care less, and I never cared more
So there’s no more to say about that
Except hope is a dangerous thing for a woman like me to have
Hope is a dangerous thing for a woman with my past

There’s a new revolution, a loud evolution that I saw
Born of confusion and quiet collusion of which mostly I’ve known
A modern day woman with a weak constitution, ’cause I’ve got
Monsters still under my bed that I could never fight off
A gatekeeper carelessly dropping the keys on my nights off

I’ve been tearing around in my fucking nightgown
24/7 Sylvia Plath
Writing in blood on your walls
‘Cause the ink in my pen don’t look good in my pad
They write that I’m happy, they know that I’m not
But at best, you can see I’m not sad
But hope is a dangerous thing for a woman like me to have
Hope is a dangerous thing for a woman like me to have

Hope is a dangerous thing for a woman like me to have
But I have it
Yeah, I have it
Yeah, I have it
I have

Pročítala jsem si Slima Aaronse a
napadlo mě
Možná bych byla méně vystresovaná, kdybych byla méně testovaná jako ti začátečníci, kteří se smějí na míle daleko v růžových šatech a vysokých podpatcích na bílých jachtách.
Ale já nejsem, zlato, já nejsem
Ne, já nejsem, já nejsem

Bláznila jsem venku ve své zasrané noční košili
24/7 Sylvia Plath
Psala krví na stěny,
protože inkoust v mém peru nepsal do mého bloku.
Neptej se mě, jestli jsem šťastná, protože víš, že nejsem.
Alespoň ale můžu říct, že nejsem smutná.
Protože naděje je pro ženu, jako jsem já, nebezpečná věc.
Naděje je pro ženu, jako jsem já, nebezpečná věc

Patnáct let jsem tancovala
církevní komorní písně, jo, plakala jsem
Rozlévala své vnitřnosti s Bowery Bums
Je to totiž jediná láska, kterou můžu poznat
Kromě toho, když jsem na pódiu, které také nazývám domovem, když nepodávám Bohu kávu ve spálené konvici pro triádu.
Ahoj, to je ta nejznámější žena, kterou znáš přes svůj iPad
Volajíc zpoza hrobu, chci prostě říct: “Ahoj tati.”

Bláznila jsem venku ve své zasrané bílé košili,
zatraceně, skoro jako sociopat.
Vrtění zadkem je jediná možnost, jak se zbavit toho černýho narcisty za mými zády
Nemohla se starat méně a já se nikdy nestarala více.
Takže tady není, co o tom říct víc.
Kromě toho, že naděje je nebezpečná věc pro ženu, jako jsem já
Naděje je nebezpečná věc pro ženu s mojí minulostí.

Je tu nová revoluce, hlasitá evoluce, kterou jsem viděla.
Narozená ze zmatenosti a tajné dohody, kterou jsem téměř celou znala.
Moderní žena se slabou ústavou, 
protože já mám stále
pod mojí postelí strašidla, se kterými nemůžu nikdy bojovat.
A klíčník bezstarostně pouští klíče od mé noci

Bláznila jsem venku ve své zasrané noční košili, 24/7 Sylvia Plath.
Psala krví na tvé stěny,
protože inkoust v mém peru nevypadal v bloku dobře.
Píší, že jsem šťastná, ale oni ví, že já nejsem.
Alespoň ale můžeš vidět, že nejsem smutná.
Protože naděje je pro ženu, jako jsem já, nebezpečná věc. 
Naděje je pro ženu, jako jsem já, nebezpečná věc

Naděje je pro ženu, jako jsem já, nebezpečná věc
Ale já jí mám,
Jo, mám jí,
Jo, mám jí,
Mám jí