Linkin Park – Castle of Glass

Take me down to the river bend,
Take me down to the fighting end,
Wash the poison from off my skin
Show me how to be whole again
Fly me up on a silver wings
past the black where the sirens sing
Warm me up in a nova’s glow
And drop me down to the dream below

‘Cause I’m only a crack in this castle of glass
Hardly anything there for you to see.
For you to see

Bring me home in a blinding dream
Through the secrets that I have seen
Wash the sorrow from off my skin
And show me how to be whole again

‘Cause I’m only a crack in this castle of glass
Hardly anything there for you to see.
For you to see

‘Cause I’m only a crack in this castle of glass
Hardly anything else I need to be

‘Cause I’m only a crack in this castle of glass
Hardly anything there for you to see
For you to see
For you to see

Vezmi mě dolů, kde se řeka stáčí,
Vezmi mě dolů, kde skončí boj
Smyj ten jed z mé kůže
Ukaž mi, jak být znovu celý
Nech mě vzlétnout na stříbrných křídlech
skrze tmu, kde jen sirény zpívají
Rozpal mě ve svitu novy
A pusť mě dolů do snu

Protože jsem jen prasklina v tomto hradu ze skla
Těžko je tu něco pro tebe k vidění
Pro tebe k vidění

Vezmi mě domů v oslepujícím snu
Skrz tajemství, která jsem viděl
Smyj ten žal z mé kůže
A ukaž mi, jak být znovu celý

Protože jsem jen prasklina v tomto hradu ze skla
Těžko je tu něco pro tebe k vidění
Pro tebe k vidění

Protože jsem jen prasklina v tomto hradu ze skla
Sotva potřebuji být něco jiného

Protože jsem jen prasklina v tomto hradu ze skla
Těžko je tu něco pro tebe k vidění
Pro tebe k vidění
Pro tebe k vidění