Linkin Park – Faint

I am a little bit of loneliness
A little bit of disregard
Handful of complaints but I can’t help the fact that everyone can see these scars
I am what I want you to want
What I want you to feel
But it’s like no matter what I do, I can’t convince you
To just believe this is real
So I let go, watching you
Turn your back like you always do
Face away and pretend that I’m not
But I’ll be here ’cause you’re all that I got

I can’t feel the way I did before
Don’t turn your back on me
I won’t be ignored
Time won’t heal this damage anymore
Don’t turn your back on me
I won’t be ignored

I am a little bit insecure
A little unconfident
‘Cause you don’t understand I do what I can
But sometimes I don’t make sense
I am what you never wanna say
But I’ve never had a doubt
It’s like no matter what I do I can’t convince you
For once just to hear me out
So I let go, watching you
Turn your back like you always do
Face away and pretend that I’m not
But I’ll be here ’cause you’re all that I got

I can’t feel the way I did before
Don’t turn your back on me
I won’t be ignored
Time won’t heal this damage anymore
Don’t turn your back on me
I won’t be ignored

No
Hear me out now
You’re gonna listen to me, like it or not
Right now
Hear me out now
You’re gonna listen to me, like it or not
Right now

(I can’t feel the way I did before
Don’t turn your back on me
I won’t be ignored)

I can’t feel the way I did before
Don’t turn your back on me
I won’t be ignored
Time won’t heal this damage anymore
Don’t turn your back on me
I won’t be ignored

I can’t feel
Don’t turn your back on me
I won’t be ignored
Time won’t heal
Don’t turn your back on me
I won’t be ignored

Já jsem trochu osamělosti
Trochu pohrdání
Hrst stížností, ale nemohu změnit ten fakt, že každý může vidět tyhle jizvy
Jsem tím, koho chci, abys chtěla
Co chci, abys cítila
Ale ať dělám, co dělám, nedokážu tě přesvědčit
Abys prostě uvěřila, že to je skutečné
Proto toho nechám, sleduji tě
Jak se odvracíš, jak to vždycky děláš
Díváš se stranou a předstíráš, že nejsem
Ale já tu budu, protože jsi vše, co mám

Nedokážu se už cítit jako dřív
Neodvracej se ode mě
Nebudu ignorovaný
Čas tyhle rány už nevyléčí
Neodvracej se ode mě
Nebudu přehlížený

Jsem trošičku nejistý
Trochu nedůvěřivý
Protože nechápeš, že dělám, co můžu
Ale někdy prostě nedávám smysl
Jsem tím, co nikdy nechceš vyslovit
Ale nikdy jsem nepochyboval
Ať dělám co dělám, nedokážu tě přesvědčit
Abys mě alespoň jednou vyslechla
Proto toho nechám a sleduji tě
Jak se odvracíš, jak jsi to vždycky dělala
Díváš se stranou a předstíráš, že tu nejsem
Ale já tu budu, protože jsi vše, co mám

Nedokážu se už cítit jako dřív
Neodvracej se ode mě
Nebudu ignorovaný
Čas tyhle rány už nevyléčí
Neodvracej se ode mě
Nebudu přehlížený

Ne
Teď mě koukej vyslechnout
Budeš mě poslouchat, ať se ti to líbí nebo ne
Právě teď 
Koukej mě vyslechnout
Budeš mě poslouchat, ať se ti to líbí nebo ne
Právě teď

(Nedokážu se už cítit jako dřív
Neodvracej se ode mě
Nebudu ignorovaný)

Nedokážu se už cítit jako dřív
Neodvracej se ode mě
Nebudu ignorovaný
Čas tyhle rány už nevyléčí
Neodvracej se ode mě
Nebudu přehlížený

Nedokážu cítit
Neodvracej se ode mě
Nebudu ignorovaný
Čas nevyléčí
Neodvracej se ode mě
Nebudu ignorovaný