Linkin Park – From The Inside

I don’t know who to trust no surprise
(Everyone feels so far away from me)
Heavy thoughts sift through dust and the lies
(Trying not to break but I’m so tired of this deceit
Every time I try to make myself get back up on my feet
All I ever think about is this
All the tiring time between and how
Trying to put my trust in you just takes so much out of me)

I’ll…
Take everything from the inside and throw it all away
Cause I swear for the last time I won’t trust myself with you

Tension is building inside steadily
(Everyone feels so far away from me)
Heavy thoughts forcing their way out of me
(Trying not to break but I’m so tired of this deceit)
(Every time I try to make myself get back up on my feet)
(All I eva think about is this)
(All the tiring time between)
(And how trying to put my trust in you just takes so much out of me)

I’ll…
Take everything from the inside and throw it all away
Cause I swear for the last time I won’t trust myself with you

I won’t waste myself on you!
You!
You!
Waste myself on you!
You!
You!

I’ll take everything from the inside and throw it all away
Cause I swear for the last time I won’t trust myself with you

Everything from the inside and just throw it all away
Cause I swear for the last time I won’t trust myself with you!
You!
You!
You!

Nevím, komu mám věřit, žádné překvapení
(Všichni se zdají být tak daleko ode mě)
Těžké myšlenky se prosívají skrz písek a ty lži
(Snažím se nezlomit, ale už jsem unavený těmito podvody
Pokaždé, když se snažím postavit zpátky na nohy
Vše, co jsem si o tom kdy myslel, je tohle
Všechen ten únavný čas mezi tím a jak
Snaha vkládat do tebe mou důvěru si ze mě bere tak moc)

Já…
Vezmu vše ze svého nitra a zahodím to pryč
Protože naposledy přísahám, že už si ohledně tebe nebudu věřit

Napětí uvnitř stále stoupá
(Mám pocit, že jsou ode mě všichni tak daleko)
Těžké myšlenky se prodírají pryč ze mě
(Snažím se nezlomit, ale už jsem unavený těmito podvody
Pokaždé, když se snažím postavit zpátky na nohy
Vše, co jsem si o tom kdy myslel, je tohle
Všechen ten únavný čas mezi tím a jak
Je snažit se vkládat do tebe mou důvěru tak vyčerpávající)

Já…
Vezmu vše ze svého nitra a zahodím to pryč
Protože naposledy přísahám, že už si ohledně tebe nebudu věřit

Už mnou nebudu plýtvat na tebe!
Tebe!
Tebe!
Plýtvat mnou na tebe!
Tebe!
Tebe!

Vezmu vše ze svého nitra a zahodím to pryč
Protože naposledy přísahám, že už si ohledně tebe nebudu věřit

Všechno ze sebe a prostě to zahodit pryč
Protože naposledy přísahám, že už si ohledně tebe nebudu věřit!
Tebe!
Tebe!
Tebe!