Linkin Park – In The End

(It starts with one)
One thing, I don’t know why
It doesn’t even matter how hard you try
Keep that in mind
I designed this rhyme
To explain in due time
All I know…
Time is a valuable thing
Watch it fly by as the pendulum swings
Watch it count down to the end of the day
The clock ticks life away
It’s so unreal…
Didn’t look out below
Watch the time go right out the window
Trying to hold on but didn’t even know
Wasted it all just to
Watch you go…

I kept everything inside and
Even though I tried, it all fell apart
What it meant to me will eventually be
A memory of a time when…

I tried so hard
And got so far
But in the end
It doesn’t even matter
I had to fall
To lose it all
But in the end
It doesn’t even matter

One thing, I don’t know why
It doesn’t even matter how hard you try
Keep that in mind
I designed this rhyme
To remind myself how
I tried so hard…
In spite of the way you were mocking me
Acting like I was part of your property
Remembering all the times you fought with me
I’m surprised it got so (far…)
Things aren’t the way they were before
You wouldn’t even recognize me anymore
Not that you knew me back then
But it all comes back to me
In the end…

You kept everything inside
And even though I tried, it all fell apart
What it meant to me will eventually be
A memory of a time when…

I tried so hard
And got so far
But in the end
It doesn’t even matter
I had to fall
To lose it all
But in the end
It doesn’t even matter

I’ve put my trust in you
Pushed as far as I can go
For all this
There’s only one thing you should know

I’ve put my trust in you
Pushed as far as I can go
For all this
There’s only one thing you should know

I tried so hard
And got so far
But in the end
It doesn’t even matter
I had to fall
To lose it all
But in the end
It doesn’t even matter

(Začíná to jednou)
Jednou věcí, nevím proč
Ani nezáleží na tom, jak moc se snažíš
Měj to na paměti
Napsal jsem tyhle verše
Abych to včas vysvětlil
Všechno, co vím…
Čas je drahocenná věc
Koukám, jak utíká každým zhoupnutím kyvadla. Koukám, jak odpočítává konec dne. Hodiny odtikávají život
Je to tak neskutečné…
Nedával jsem si pozor
Sledoval jsem jak mi čas uniká oknem
Snažil jsem se ho zadržet, ale vůbec jsem nevěděl, že jsem ho tím promarnil
Jen, abych tě viděl odcházet…

Držel jsem to všechno v sobě a i přes mou snahu, se to všechno rozpadlo
To, co to pro mě znamenalo, bude nakonec jen vzpomínka na dobu, když…

Jsem se tolik snažil
A dostal se tak daleko
Ale nakonec
Na tom ani nezáleží
Musel jsem spadnout
Abych to všechno ztratil
Ale nakonec
Na tom ani nezáleží

Jedna věc, nevím proč
Ani nezáleží na tom, jak moc se snažíš
Měj to na paměti
Napsal jsem tyhle verše
Abych si připomněl, 
jak moc jsem se snažil…
Navzdory tomu, jak jsi se mi vysmívala
Chovala ses ke mně, jako ke svému majetku. Vzpomínám, jak jsi se mnou pořád bojovala
Jsem překvapený, že to zašlo tak (daleko…)
Už to není takové, jaké to bývalo
Dokonce bys mě už ani nepoznala
Ne, že bys mě předtím znala 
Ale všechno se mi vrací
Nakonec…

Jsi všechno držela v sobě a i přes mou snahu, se to všechno rozpadlo. To, co to pro mě znamenalo, bude nakonec jen vzpomínka na dobu, když…

Jsem se tolik snažil
A dostal se tak daleko
Ale nakonec
Na tom ani nezáleží
Musel jsem spadnout
Abych to všechno ztratil
Ale nakonec
Na tom ani nezáleží

Důvěřoval jsem ti
Vydržel jsem tak dlouho, jak to jen šlo
Pro tohle všechno
Je tu jen jedna věc, kterou bys měla vědět

Důvěřoval jsem ti
Vydržel jsem tak dlouho, jak to jen šlo
Pro tohle všechno
Je tu jen jedna věc, kterou bys měla vědět

Tak moc jsem se snažil
A dostal se tak daleko
Ale nakonec
Na tom vůbec nezáleží
Musel jsem spadnout
Abych to všechno ztratil
Ale nakonec
Na tom vůbec nezáleží

Ohodnoť tento text:
[Celkem: 0 Průměr: 0]