Powerwolf – Demons Are A Girl’s Best Friend

Beware the night
Beware the night before the dawn
Beware the dark when light is gone
For there’s a phantom lust awake
They wanna’ make you bend and scream
They want to take your hand 
And lead you in the light of venus girl
Come let them take you for a ride
Forget the lord and cross tonight 
And let your carnal lust prevail tonight

Oh oh oh ohohoh
Demons come at night and they bring the end, oh oh oh ohohoh
Demons are a girl’s best friend

Oh oh oh ohohoh
Demons come to life and they take command
Oh oh oh ohohoh
Demons are a girl’s best friend

Beware the fire
Beware the fire in their eyes
Beware of former driven lies
For there’s a truth behind the veil
They make you part of blackened rites
For take the crave between your thighs
Your empty dawn of evil girl
Come resurrect into the sky
And wave all innocence goodbye
And let desire take command tonight

Oh oh oh ohohoh
Demons come at night and they bring the end, oh oh oh ohohoh
Demons are a girl’s best friend

Oh oh oh ohohoh
Demons come to life and they take command, oh oh oh ohohoh
Demons are a girl’s best friend

And when your sleep is haunted in the night
Well don’t you dare to seek for carnal light
‘Cause in the dark the demons come as carnal dynamite

Oh oh oh ohohoh
Demons come at night, come and take her hand
Oh oh oh ohohoh
Demons are a girl’s best friend
Oh oh oh ohohoh
Demons treat her thighs, come and make their stand
Oh oh oh ohohoh
Demons are a girl’s best friend

Dej pozor na noc
Dej pozor na noc před úsvitem
Dej pozor na temnotu, když sluneční paprsky odcházejí, protože přízračný chtíč jejich procitá, chtějí tě přimět ohnout se a křičet, chtějí vzít tě za ruku a vést tě do světla venušiny dívky
Nech se jimi odvézt na cestu
Zapomeň dnes večer na pána a kříž 
A nech svůj tělesný chtíč noc převládat

Oh oh oh ohohoh
Démoni přicházejí za noci a přinášejí konec
Oh oh oh ohohoh
Démoni jsou nejlepším přítelem dívky

Oh oh oh ohohoh
Démoni přicházejí k životu a přebírají velení
Oh oh oh ohohoh
Démoni jsou nejlepším přítelem dívky

Dej pozor na oheň
Dej pozor na oheň v jejich očích
Dej pozor na lži řízenými tvůrcem
Protože za závojem existuje pravda
Učiní tě částí svých temných obřadů
Pro převzetí touhy mezi tvými stehny
Tvůj prázdný úsvit zla, děvče
Přijď vzkříšená do nebes
A zamávej veškeré nevinnosti “sbohem”
A nech touhu tuto noc převzít velení

Oh oh oh ohohoh
Démoni přicházejí za noci a přinášejí konec
Oh oh oh ohohoh
Démoni jsou nejlepším přítelem dívky

Oh oh oh ohohoh
Démoni přicházejí k životu a přebírají velení
Oh oh oh ohohoh
Démoni jsou nejlepším přítelem dívky

A když je tvůj spánek v noci strašidelný
No, neopovažuj se hledat tělesné světlo
Protože v temnotě démoni přicházejí jako tělesný dynamit

Oh oh oh ohohoh
Démoni přicházejí za noci, přicházejí a berou ji za ruku
Oh oh oh ohohoh
Démoni jsou nejlepším přítelem dívky
Oh oh oh ohohoh
Démoni se starají o její stehna, přicházejí a zaujímají své místo
Oh oh oh ohohoh
Démoni jsou nejlepším přítelem dívky